Het was God die hun ingaf naar hun dorpen terug te keren. De rector die hun gebood om te blijven, deed dat vanuit een werelds belang. Vrede in Burundi.