Ik bid de gebeden die hier gebeden worden;
voorafgegaan door “Het Onze Vader” ,
het gebed dat Jezus ons geleerd heeft.