Opdat onze kleindochter (geboren op 2/6/2020), mag opgroeien in liefde en verdraagzaamheid.In Jezus naam.Amen