Op voorspraak van het heilig huisgezin.
Voor zegening en een goede voorbereiding van een katholiek huwelijk van een goede vriendin die op 15 augustus a.s. zal plaatsvinden.