God, Almachtige Vader. Vandaag richt ik mijn smeekbede tot U. Help mijn man die nu in het ziekenhuis ligt en erg onrustig is. Dat hij de nodige kracht en rust mag vinden voor een voorspoedig herstel .Amen.