Corona heeft kracht.
God heeft de macht.
Dankzij Gods macht
regeert Jezus Christus
over alle machten en krachten.