Voor alle seminaristen en priesters, dat ze een voorbeeld mogen zijn van God’s liefde.