Voor mijn vrouw Anneke die nou twee en half jaar bij ons Maria is