God u zegt: heb u vijanden lief
God u zeg: Gij zult niet doden
God, in naam van Jezus vraag ik
stop de Corona mensen te doden.