IN DE HOOP DAT JEZUS DE MENSEN BIJSTAAT DIE GETROFFEN ZIJN OF WORDEN GETROFFEN DOOR HET
CORONAVIRUS