Dat de engel Eenzaamheid de verlatenen en eenzamen mag beschermen en behoeden