Oh Almachtige Vader, wij bidden U voor kracht en genezing voor onze Lucretia Paidin, onze Grecia, die morgen wordt opgenomen in het HMC. Geef ook troost aan haar ouders Lohman en Jetty daar zij niet bij haar kunnen zijn. Waak over hen Oh Almachtige Vader, in Onze Here Jezus naam???? Amen????