Biddend en dankend in naam van Jezus Christus dat :
Ik van alles wat Hij mij gegeven heeft, niets verloren late gaan.
Vader laat alle mensen die u mij gegeven heeft terugkeren tot geloof in Jezus Christus, tot God.
In naam van Jezus Christus.