Vader, uw Zoon Jezus is voor ons, alle mensen gestorven, Zijn bloed en lichaam voor de mensen gegeven uw liefde gegeven; laat mij die liefde doorgeven aan vriend en vijand. Geven voor Leven. Mijn dank.