Dat de jongeren WJD en anderen steeds weer de verdieping van geloof gaan ervaren. Dat God boven alles stellen i.p.v.. het wereldse en inzien dat dat zingeving, liefde en vrede wat vreugde geeft in het hart.