Ik bid voor alle mensen die getroffen zijn door het Coronavirus, voor hun spoedig herstel.