Licht van hoop voor de mensen van Oekraïne. Als uiting van medeleven bezorgdheid hoop en roep van vrede. Heer wees bij hen, dat dit zinloos geweld mag stoppen. Dit alles vragen wij U de naam van Uw zoon Jezus Christus. Amen