Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:
Het “Onze Vader”
en leg de zorgen bij Hem neer, in naam van Jezus.
Vader kom ons geroep te hulp.