Wees gegroet Maria
Vol van genade
De heer is met uw
Gij zijt de gezegende
Onder de vrouwen
En gezegend is Jezus
De vrucht van uw schoot
Heilige Maria
Moeder van God
Bid voor ons zondag
Nu en in het uur
Van onze amen amen