“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader” (Johannes 14:12).
In naam van Jezus uw Zoon,
Vader vraag ik U, wilt U met pasen 2020
alle corona overledenen en zieken doen opstaan,
vrij van ziekte en vervuld met uw Geest, in naam van Jezus
vraag ik dit U Vader en dank ik U, door Jezus Christus uw Zoon.