5 12
de 5 voor de 12
mens kom de mens te hulp.

God kom mij te hulp
het is 5 voor 12
help mij mijzelf te geven voor mijn naaste
om zo deel van Jezus te zijn
Die zichzelf gegeven heeft voor mij
om zo deel te zijn in U
Die Jezus heeft doen opstaan voor mij
Help mij nu te doen opstaan voor mijn naaste
om verdeeldheid te verdelen
om samen een (1) te zijn
met mijn medemens
mede mens
met Jezus
in Jezus, te zijn
een(1) in mens te zijn.

Hiervoor dank ik u vragend
door en in Jezus
Mijn (God, mijn) hulp help geroep
om 5 voor 12.
5 12