dat de uitgezonden militairen gezond weer thuis komen