Gebed voor allen die vervolgd worden omwille van hun geweten en godsdienst.
Moge onze H Vader de haatzaaiers en onderdrukkers tot inkeer brengen opdat ze hun energie en ijver inzetten voor vrede en solidariteit voor hun medemens .
Moge wij solidair zijn met de slachtoffers van vervolging.