Heer Jezus Christus, zoon van de levende God , verlicht onze Geest op een weg naar vrede.
We hebben het allemaal zo nodig.
Dank