Op voorspraak van het doorboorde Heilige Hart van Christus Onze Heer bid ik op deze vrijdag/Avond van de Martelaren voor alle vervolgde Christenen in de wereld ,
en om bekering v.d. harten van hun vervolgers. Amen