Noveen uit dankbaarheid 8.12 tm 16.12
Kerstnoveen 17.12 tm 24.12 ter voorbereiding
van kerst & het Sacramentsgesprek Vicaris Schroeder. Dank u Vicaris..