Een vurig gebed voor Nigeria ter ondersteuning van de getroffen christenen die door Boko Haram worden geteisterd, moge heel de wereld voor hen bidden om hen te troosten en deze misdaden nergens meer mogen voorkomen.