Uit dankbaarheid naar het welslagen van een medische ingreep.