Voor ons gezin,voor bekering van onze zoon zijn vriendin en onze 2 kleinkinderen.
Voor onze familieleden.
Moeder Maria, vraag U zoon JEZUS om medelijden voor ons zondaars.
DANK U WEL.