Een gebed voor de vermoorde
Priester in Frankrijk.
O.L.Heer ontferm U over de wereld.
Uw naam worden GEHEILIGD.