Voor de wereld, dat er RUST en VREDE mag komen.
LIEVE VADER, HEB MEDELIJDEN.
????????????????????????????????????????????????????