Genadige God, uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat Hij alle mensen tot Zich zal trekken. Wij bidden U in dezen tijd van boete en bekering voor de inwoners van Rusland die de hardheid van de meedogenloze repressie aan den lijve voelen en wien de middelen van bestaan onttrokken worden door de economische sancties. Schenk hun uw heiligen Geest van kracht, volharding en hoop. Geef dat zij mensen ontmoeten die hun het geloof van de apostelen doorgeven en hen troosten. Wij bidden dat Gij hun hart ontvankelijk maakt voor uw evangelie van hoop. Dit vragen wij U op voorspraak van den heiligen Clemens Hofbauer, redemptorist, door Christus onzen Heer.

.