Heer, op deze tweede zondag van de veertigdagentijd bid ik U voor allen die getroffen worden of economisch te lijden hebben onder de prijsstijgingen. Schenk hun de kracht om de last te dragen alsmede de overtuiging dat uw hand hen geleide. Dat bid ik U op voorspraak van de heilige Euphrasia van Constantinopel, maagd, door Christus onze Heer. Amen!