Om Gods zegen voor Annette en al haar dierbaren bij gelegenheid van haar verjaardag: op voorspraak van de heilige maagd Maria, Koningin van de Hemel.