Om bescherming van het ongeboren leven.
Voor de Kerk in Europa: dat zij met moed, vreugde en liefde het Evangelie blijft verkondigen.
Op voorspraak van de heilige Birgitta van Zweden, patrones van Europa.