Voor Broeder Guerric o.c.s.o.
Om een gezegende start in zijn nieuwe hermitage in de oude abdij van Prébenoît.
Om vruchtbare verstilling, vreugdevolle studie en dagelijkse groei naar de volle maat van Christus.
Op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Smarten.