Voor alle slachtoffers in Limburg,
België en Duitsland, die getroffen zijn door de watersnoodramp. God wees hen nabij.