Voor mijn nichtje Ria, zij wordt vandaag geopereerd.
Dat de operatie goed mag gaan en voor een voorspoedig herstel.