O mijn God, laat er vrede heersen in Ukraine, laat niet toe dat ze aangevallen worden door Rusland.
Spaar alle Ukrainers van de ellende van oorlog. Dit smeek ik U, in de naam van Onze Heer Jezus Christus Uw Zoon en Onze Heer.