Voor alle priesters en seminaristen in landen waar zware vervolging heerst, dat ze standhouden in de verdrukking. Voor alle overige priesters dat ze steeds de waarheid zoeken