Voor geestelijk, speciaal in Europa, dat zij tijdens deze crisis kracht kunnen vinden om een steun te zijn voor alle gelovigingen.