Voor een goed consult en onderzoek bij de cardioloog.