Voor Thea, die vandaag de uitslag
krijgt. Dat zij niet zoveel pijn hoeft te lijden. Wees haar nabij.