Voor dhr. Van Campenhout.
Het gaat erg slecht met hem.