Voor een spoedig herstel, en dat de koorts gauw mag zakken.
Om Gods hulp.