God, Vader moge de onrust in de wereld die over de aarde gaat een teken zijn voor de mensheid zich tot U, God, te keren waarmee uw Licht de duisternis doet wijken en de Vrede ontvangen worden; dit vraag en hiervoor dank ik door Jezus Christus. Amen.