Here ik bid U last geen derde wereldoorlog komen in Jezus naam Amen!