Voor mijn tante en peettante:
Susanna Philomena Werleman-Croes
geboren: 1 juli 1945 te Aruba
overleden: 3 december 2009 te Aruba
Als ze in leven was, was ze vandaag 75 jaar oud geworden.
Here ik bid dat ze in vrede mag rusten bij U in Jezus naam Amen!