Voor de overleden:
Pedro Danje
geboren: 1 augustus 1981
overleden: 15 april 2020
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen!