Voor de overleden:
Marjorie Mary Gil
geboren: 10 november 1959
overleden: 16 april 2020
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen!